Blue Flower

Co to jest Słońce ? : Słońce jest gwiazdą najbliższą Ziemi. Ma postać olbrzymiej kuli rozżarzonych gazów.

Czy można zbadać Słońce ? : Wysoka temperatura powierzchni Słońca ok.6000 oC i silne promieniowanie, uniemożliwia prowadzenie jakichkolwiek badań na miejscu.

Z czego składa się Słońce ? : Słońce jest to ciało niebieskie składające się tylko z gazów.

Czy Słońce ma jądro ? : Słońce ma jądro tak jak Ziemia. Jądro Słońca może osiągnąć nawet 15 mln oC.

Jaką średnicę ma Słońce ? : Gwiazda nazywana Słońcem ma 109 razy większą średnicę od Ziemi. Jego średnica wynosi ok. 1 mln 400 tys. km.

Co to jest ? :fotosfera, protuberancje, chromosfera, plamy słoneczne i korona

Fotosfera: to świetlista powierzchnia słońca.

Plamy słoneczne: to chłodniejsze rejony fotosfery

Protuberancje: to warstwa rozrzedzonych gazów stanowiąca słoneczną atmosferę 

Korona: najbardziej zewnętrzna część Słońca, widoczna w czasie całkowitego zaćmienia, rozciągająca się na odległość mln km